nicelik

Nicelik ve Nitelik Üzerine

November 15, 2022
Yoga
yoga, su, nitelik, nicelik

Su olduğunu göz ardı ederken Okyanus olduğunu gösterme merakındasın. Mesele ne kadar olduğunda değil. Önce ne olduğunu idrak edemiyorsun. Su ol önce. Ardından bir damla da olabilirsin okyanus da. Büyük olmak merakındayız. Büyük olmadığımızı düşünür küçüklüğümüzü gizlemek için kendimizi büyük gösteririz. Küçük görünme korkumuzdandır aslında küçüklüğümüzü içten içe kabul edip, büyük görünme merakımız. Küçüklüğümüzü inkar etmektendir aslında büyüklüğümüzü göremiyor olmamız. Bu nedendir nafile küçüklüğümüzü saklama çabamız. Nasıl bir ironidir ki arzuladığımız şey gözlerimizin önündeyken yokluğuna inanır ancak çaresizce varlığına inandırırız kendimizi de çevremizi de. ...